BASISKENNIS BOEKHOUDEN PDF

QR code for Basiskennis boekhouden (BKB). Title, Basiskennis boekhouden ( BKB). Authors, Jan Buist, Henk Rugenbrink. Publisher, Utrechtse Uitgeverijen. 10 Sep Oefenexamen Basiskennis Boekhouden (BKB) Opgaven oefenexamen Basiskennis Calculatie (BKC) 1. Add to cart. 12 items R,09 R PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster! Be the first one to add content.

Author: Taujar Grorg
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 6 August 2008
Pages: 242
PDF File Size: 5.55 Mb
ePub File Size: 6.89 Mb
ISBN: 552-7-19534-176-3
Downloads: 72258
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltirr

Oefenexamen Basiskennis Boekhouden (BKB) – Basiskennis boekhouden – Stuvia

Quality, Relationships, Improvements and Forecasting Niveau 6. Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams. Present basskennis your audience Start remote presentation. Constrain to simple back and forward steps. Na afronding van beide examens is de kandidaat in staat bij managementvraagstukken op het gebied van beloning advies uit te brengen.

Add a personal note: Preview 5 out of 27 pages. Daarnaast kan de geslaagde uiteraard diverse kostencalculaties maken.

Copy code to clipboard. Bijvoorbeeld het kennen boekouden verschillende gespreksvormen of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden. Preview 1 out of 11 pages. Alleen met deze vaardigheden kan de medewerker een volwaardig gesprekspartner zijn op managementniveau op het boekohuden van beloningsbeleid. Na het behalen van het boejhouden Jaarrekening niveau 6 bent u op de hoogte van de wetgeving met betrekking tot de externe verslaggeving en kunt u een balans opstellen.

Deze aantekeningen zullen op het gebied van boekhouden deels ook een handje kunnen helpen. Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen is de kandidaat moeiteloos in staat een belastingaangifte te doen.

Er zijn 2 soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening. In opdracht van uw leidinggevende voert u taken uit en geeft u terugkoppeling hierover.

Preview 3 out of 19 pages. A firewall is blocking access to Prezi content. Daarom is het van groot belang dat de managementassistent breed is opgeleid.

Projects, Business change, Risk and Security Voor ICT-professionals bsiskennis zich verdiepen in de bedrijfskundige kant van de informatica is in het e-CF een aantal competenties opgenomen die op bachelor-niveau van belang zijn. Overspecific summaries are at your disposal.

Maar ook bijvoorbeeld hoe je personeel kunt aansturen en motiveren of voorstellen beoordelen voor organisatieverbeteringen voor de afdeling salarisadministratie. What students say about Stuvia. With summaries written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams.

U kunt ook brieven en teksten van anderen redigeren en corrigeren. Dit diploma biedt een meerwaarde voor een toekomstig personeelsmedewerker, salarisadministrateur of eigenaar van een midden- of kleinbedrijf. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Basiskennis boekhouden – Stuvia

Denk aan contracten, communicatie met personeel en sollicitanten en personeelsadvertenties. Of hoe vertaal je een strategisch personeelsbeleid concreet naar de afdelingen en medewerkers?

Denk bijvoorbeeld aan financieel- en marketingmanagement. Door deze kennis kan de bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Dat zijn gegevensverzameling en -verwerking, informatievoorziening, planning en organisatie, communiceren en het maken van afspraken. Deze kennis heeft de kandidaat in huis na het afronden van het examen Basiskennis Secretariaatspraktijk. Met het diploma Loonheffingen niveau 5 heeft de kandidaat deze kennis niet alleen in huis, maar kan deze ook toepassen.

Avoid resits and achieve higher grades with the best module summaries written by your fellow students. Na het slagen voor dit examen is de kandidaat in staat om een gestructureerd behoeftegericht verkoopgesprek te voeren aan de hand van opgelegde gegevens in een case. Met het Associatiediploma Correspondentie Nederlands hasiskennis de kandidaat aan de juiste vaardigheden te hebben.

See more popular or the latest prezis. What do you want to do?

Basiskennis boekhouden 1997

Na het afronden van het mondeling examen Communicatieve- en adviesvaardigheden heeft de kandidaat zich deze vaardigheden eigen gemaakt. Of verschillende typen ondernemingen en de hoofdtaken van een afdeling personeelszaken. Preview 1 out of 12 pages. Basiskwnnis year students earned over R from selling their work to other students.

De combinatie van Bedrijfsadministratie niveau 5, Kostencalculatie niveau 5, Financiering niveau 5 en Belastingwetgeving niveau 5 biedt een brede kennis voor het zelfstandig uitvoeren van verantwoordelijke functie basisiennis financieel-administratief gebied. Preview 1 out of 12 pages. Management assistent is een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheden in diverse vakgebieden: Met het Associatiediploma Medische Kennis heeft de kandidaat kennis op het gebied van het menselijk lichaam en medische aandoeningen.